Project Slideshow âm nhạc 7/2016

download project am nhac

 1. admin
  -Slideshow âm nhạc đẹp tháng 7-2016,đây là project AE dành cho các phiên bản Adobe After Effect từ CS 3.
  -Các bán có thể sử dụng Slideshow âm nhạc đẹp tháng 7-2016 này để giới thiệu,quảng cáo hay phục vụ những sản phẩm liên quan tới âm nhạc.
  -Các bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa,thanh đổi hình ảnh,âm thanh và nội dung tùy thích với video hướng dẫn đính kèm trong tệp.
  • No plugins Required
  • Easy to use, and easily customizable
  • 5 Projects
  • 4 Different Color Preset Projects
  • 8 Text Placeholders
  • 16 image placeholders
  • 1 Scalable Project
  • CS3, CS4, CS5, CS6 and CC Compatible
  • Resolution: 1920X1080 Full HD (Separate compositions for HD720, NTSC, and PAL resolution included)
  • INCLUDES MUSIC!
  • WORKS ON MAC and PC
  • INCLUDES Video Tutorial

Recent Reviews

 1. dinhngocanhav5
  dinhngocanhav5
  5/5,
  Version: 7/2016
  cám ơn bạn chia sẻ